Takuu- ja huoltoasiat osana tyytyväisyyttäsi…

bows

Jos sattuu ja tapahtuu…

Uskon tekemiseni laatuun ja sen vuoksi myönnän valmistamilleni jousille kolmen (3) vuoden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden varalta.Toivon sinun AINA näissä tapauksissa ottavan VIIVEITTÄ ja ENSIMMÄISENÄ yhteyttä allekirjoittaneeseen. Asia on minulle tärkeä, koska haluan sinun olevan tyytyväinen ja varma välineidesi suhteen myös niissä tilanteissa, ”kun sattuu ja tapahtuu”. Lisäksi mahdollinen vaurio on AINA allekirjoittaneelle myös TUOTEKEHITYSASIA.

Pelkistetysti valmistamieni jousien takuuehdot ovat seuraavat:

  1. Jousta käytetään, kuljetetaan ja säilytetään käyttöohjeiden mukaisesti.
  2. Mahdollisen vaurion tai virheen havaitsemisen jälkeen jousella ei enää ammuta (lisävaurion ehkäisy ja mahdollisuus allekirjoittaneelle vaurion syyn arvioimiseen)
  3. Näin toimiessasi korjaan jousesi ampumaominaisuuksiltaan uutta vastaavaan kuntoon tai teen sinulle uuden jousen.

Huomaathan, että jousten kuluvat osat, jänteet ja nahkat eivät kuulu takuun piiriin. Muille tarvikkeille, kuten nuolille en myönnä takuuta. Jos kuitenkin huomaat näissä virheitä ennen käyttöönottoa, vaihdan ne tottakai kustannuksitta uusiin (normaalien kuluttajansuojaehtoijen mukaisesti).

Mahdollisen rikkoutumisen tai tuotevirheen havaittuasi toimit seuraavasti:

  1. Dokumentoit vaurion (esimerkiksi: kuva ja lyhyt selvitys, mahdollisuuksien mukaan – toimitus vaikka multimediaviestinä tai sähköpostitse, soita vaikka perään varmistukseksi)
  2. Pakkaat jousen huolellisesti ja lähetät sen allekirjoittaneelle Matkahuollon kautta. Merkitse pakettikorttiin rahti vastaanottajalle (sinulle ei aiheudu kustannuksia).

Muiden valmistajien tuotteiden osalta noudatan heidän määrittämiään takuuehtoja. Näissä takuuasioissa toimit vastaavalla tavalla, mutta toimitat takuukorjattavan tavaran allekirjoittaneelle omalla kustannuksellasi. Vastaavasti korjatun tai korvaavan tavaran toimituskustannukset  sinulle maksan joko minä tai tavarantoimittaja toimitusehdoissa määritetyllä tavalla.

Mahdollisen vahingon varalta…

Huomaathan, että jousillani ei ole niin sanottua ”töppötakuuta”, eli vastaat itse jousen ohjeiden mukaisesta käytöstä. En siis ota vastuuta auton oven väliin jättämisistä, tyhjälaukauksista tai muista itse aiheutetuista tapahtumista, jotka vaurioittavat jousta. Jos vahinko kuitenkin käy, älä luovu toivosta, vaan ota tällöinkin yhteyttä allekirjoittaneeseen ja katsomme yhdessä, mitä asian eteen voidaan tehdä: voin vakuuttaa, että aika ihmeellisiä asioita kyetään korjaamaan…

Jousesi on arvokas ja uniikki esine – harkitse sen sisällyttämistä kotivakuutukseesi aseena. Vakuutus  voi korvata jousesi vakuutusehtojesi mukaisesti, jos kysymyksessä on äkillinen ja ennalta-arvaamaton tapahtuma ja olet osaltasi toiminut vakuutusehtojen mukaisesti. Tiedän sen omasta kokemuksestani… Ota siis uudesta jousestasi HETI hankinnan yhteydessä valokuvat ja säilytä/esitä ostotositteet vakuutuksen ottamisen/täydentämisen yhteydessä vakuutusyhtiöllesi. Annan sinulle tarvittavat lausunnot mahdolliseen vakuutustapahtumaan liittyen. Lausuntooni liitän arvioni jousen korjauskelpoisuudesta, uuden vastaavan jousen hinnasta tai mahdollisista korjauskustannuksista. Tällöin minun on kuitenkin nähtävä jousi takuuehtoja vastaavalla tavalla.

Kun jousesi ikääntyy…

Jousi vaatii huoltoa esimerkiksi: uudet nahkat, uuden pintakäsittelyn, jänteitä… Ota näissä tapauksissa yhteyttä… Voit hämmästyä, kuinka vuosia metsällä kulkenut ja omaan käteen kiinni kasvanut luotettava kumppani näyttää ja tuntuu face liftin jälkeen taas uudelta…

Voit kysyä vinkkejä myös muiden välineiden huoltoon liittyen, esimerkiksi aineista ja työmenetelmistä…

Vastaa